2020

Loddpris: 400 kr
Antall tillatte solgte lodd er 3.700

TREKNING FREDAG 19.JUNI 18:00 PÅ TRÅKKA.
Lotteriet formål er å frembringe midler til drift av Kongsberg Våpenfabrikks Musikkorps.

Kanonlotteriet ble stiftet 1966 og driftes i dag av Kongsberg Våpenfabrikks Musikkorps. Første lotteritrekning ble avholdt i 1967.

Kanonlotteriet 2020 er det 54. i rekken.

Trekning fredag 19. juni 2020